Anh Thắng Nguyễn

Tôi đặt may đồng phục cho nhân viên và một số mẫu áo thun ở đây. Chất lượng dịch vụ và sản phẩm áo thun rất tốt, ũi thêu rất bền, màu thêu đẹp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *