Đồng Phục Lớp Nhóm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Đồng phục lớp là một trong những cách đơn giản giúp tăng tính tập thể, đoàn kết cho các thành viên trong lớp. Việc may đồng phục lớp tại hà nội với các hình ảnh, thông điệp giúp thể hiện tiếng nói chung của lớp, nhóm. Giúp cá nhân ý thức được vai trò của mình trong một tập thể.