Đồng Phục Nhà Hàng

Hiển thị 2 kết quả

Lĩnh vực hoạt động nhà hàng là một lĩnh vực dịch vụ, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chính vì thế diện mạo, trang phục, thái độ nhân viên đóng vai trò quan trọng để khách hàng đánh giá về nhà hàng đó. Đồng phục nhân viên nhà hàng không những thể hiện được sự chuyên nghiệp của tổ chức mà còn tạo cho nhân viên cảm giác thoải mái, tự tin và ý thức về nghề nghiệp.

0886883555